Affiliate-program

Grip muligheten til å tjene penger ved å promotere iGame. Du får støtte fra vårt dedikerte affiliate-team, og de er her for å hjelpe deg når enn du måtte ha behov for det.

Les Mer

Sikkerhet & personvern


Personvernregler

 1. Gjennom å oppgi din personlige informasjon, registrere seg hos oss eller logge inn hos oss når du går inn på vår nettsiden, samtykker du uttrykkelig til at iGame håndterer og utleverer din personlige informasjon til hensikter videre angitt på denne siden, eller på annen måte fremstår opplyst gjennom vilkår og betingelser.
 2. Personlig informasjon regnes som enhver informasjon relatert til deg som kan identifisere deg direkte, eller på annen måte kan føre til at din identitet med rimelighet kan fastsettes.
 3. iGame innhenter kun personlig informasjon som er driftsmessig nødvendig for en eller flere av våre funksjoner og aktiviteter. Den personlige informasjon som innhentes fra våre klienter inkluderer navn, adresse, fødselsdato, betalingskortinformasjon, informasjon om spilltransaksjoner, kontooverføringer og enhver annen informasjon klienten selv ønsker å oppgi.
 4. Personlig informasjon kan legges inn på vår nettside. Her vil du bli forespurt om å oppgi din personlige informasjon, med formål om å registrere og åpne en iGame-konto hos oss.
 5. En 'nettleserkapsel' ("cookie") benyttes til å identifisere kontoeieres foretrukne språkvalg, slik at dette automatisk velges når kontoeieren returnerer til iGames nettside. Vår webserver vil registrere de sidene du besøker på vår nettside.
 6. Der hvor mulig, vil vi gi deg muligheten til å unnlate å oppgi den personlige informasjonen vi etterspør, men i noen tilfeller vil din bruk av denne nettsiden være begrenset dersom du ikke ønsker å oppgi den forespurte informasjonen.
 7. iGame vil behandle din personlige informasjon for å kunne administrere din brukerkonto, vedlikeholde våre kontoer og oppføringer, overvåke nivåer på bruk av nettsiden, overvåke kvaliteten på de tjenestene vi yter samt til å tidvis informere deg om produkter og tjenester vi tror kan interessere deg. iGame vil beholde denne type informasjon og kan analysere den dersom det kommer forespørsel om dette for å etterforske en bestemt eller mistenkt kriminell aktivitet, eller med hensyn til eventuelle hendelser på vår nettsiden inkludert trusler hva gjelder integriteten til hendelsen, og/eller brudd på regler relatert til hendelsen som nedfelt i gjeldende lovgivning og/eller etter pålegg fra styrende eller lovgivende etater.
 8. iGame forbeholder seg retten til å dele personlig informasjon med våre eksklusive markedsføringspartnere, hvilke også er bundne av dette regelverket for personvern.
 9. iGame kan også velge å oppgi din personlige informasjon under visse omstendigheter. Noen ganger kan vi bli pålagt å oppgi din personlige informasjon av styrende eller lovgivende etater Eksempelvis kan iGame oppgi dine personlige data hvis vi blir beordret til dette av styrende eller lovgivende etater, og/eller i tråd med gjeldende lovgivning. Videre forbeholder iGame seg retten til å oppgi personlige data til relevante mottakere dersom iGame har grunn til å mistenke at det forekommer uregelmessigheter knyttet til en iGame-konto.
 10. vi kan også oppgi din personlige informasjon der hvor du har samtykket til at vi kan gjøre dette. Ditt samtykke til utlevering av din personlige informasjon kan bli gitt uttrykkelig, slik som skriftlig eller muntlig, eller det kan skje underforstått i tråd med dine handlinger eksempelvis om du deler og publiserer informasjon om ditt samspill med oss med eller gjennom media.
 11. I tillegg kan din personlige informasjon oppgis til enhvert lovmessig- eller sportslig organ i forbindelse med brudd på integriteten eller til håndhevelse av regelverket innen en sport, et spill og/eller til forebygging og/eller avdekking av kriminalitet, hvilke iGame tidvis måtte ha avtaler med for å dele denne type informasjon der hvor iGame finner å ha rimelig grunn til å mistenke at du kan være involvert i brudd på nevnte regler og/eller lovgivning, ha kunnskap om brudd på regler og/eller lovgivning, eller på annen måte utgjøre en trussel ovenfor integriteten til en relevant sport eller et spill. De aktuelle organer kan deretter benytte din personlige informasjon til å etterforske enhver handling eller ethvert brudd, i tråd med sine egne prosedyrer.
 12. Din personlige informasjon er kun tilgjengelig for de av våre ansatte med relevant opplæring. Disse har rett til å håndtere data, men kun innenfor det omfang nødvendig for at den enkelte ansattes plikter.
 13. iGame skal beskytte din personlige informasjon, sørge for streng sikkerhet og føre en høy konfidensialitet. iGame benytter organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhetsmetoder for beskyttelse av personlig informasjon.

EKSKLUSIVT VELKOMSTPAKKE. VI DOBLER DITT FØRSTE INSKUDD

ÅPNE KONTO