Partnerprogram

Ta möjligheten att tjäna pengar genom att marknadsföra iGame. Du kommer att stöttas av ett dedikerat Affiliate team som finns tillgängliga när du än behövder dem.

Läs Mer

Allmänna Villkor


(V.1.3.7. per den 28 juli 2014)

Villkor för användning av tjänster på iGame.com

 1. Allmänt
 2. Ditt medlemskonto
 3. Dina åtaganden som spelare
 4. Ansvarsfullt spelande
 5. Specialregler
 6. Integritetspolicy
 7. Klagomål
 8. Ansvarsbegränsning
 9. Rapportering om penningtvätt
 10. Avtalsbrott, straff och avslut
 11. Felaktiga och avbrutna spel
 12. Immateriella tillgångar
 13. Skiljbarhet
 14. Överlåtelse
 15. Hela avtalet och upptagande till sakprövning
 16. Tillämplig lag och jurisdiktion

1. Allmänt

1.1. Dessa villkor gäller för ditt användande av spelen enligt definitionen nedan), relaterat möjliggörande internet-, mobil- eller annan plattform via webbplatsen http://www.iGame.com, ("Website") och andra relaterade URL-adresser.

1.2. iGame.com (hädanefter iGame) drivs av iGame Malta Ltd., Malta. Spelmoduler tillhandahålls av Microgaming Software Systems LTD, Malta (POKER), Net Ent Malta Ltd, Malta, Microgaming Networks, Play N Go Malta Limited , and Quickspin via Relax Gaming Limited (CASINO). (BETTING) är ett generiskt varumärke från OddsMatrix Ltd, Malta som är registrerade hos Gaming Authority of Malta MGA/CL2/497/2008.

1.3. I disse vilkårene vil "iGame.com" referere til iGame Malta Ltd., et selskap registrert i Malta med registreringsnummer C44618 og som har sin registrerte forretningsadresse på St. Julian’s Business Centre, Office 3, Level 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s, STJ 3153, Malta.

1.4. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och iGame.

1.5. iGame.com är auktoriserade i Malta och lyder under Maltas Lotteries and Gaming Authority. Denna webbplats drivs under följande organisationer med tillstånd av Lotteries and Gaming Authority: MGA/CL3/523/2008, MGA/CL1/523/2008 utfärdat 17 november 2009, MGA/CL1/865/2013 utfärdat den 28 augusti 2013, MGA/CL1045/2014 utfärdat 23 December 2014 och MGA/CL1/1046/2014 utfärdat 15 April 2015.

1.6. Dessa villkor börjar gälla när du klickar på knappen "ACCEPTERA". Genom att göra detta meddelar du iGame om att du läst dessa villkor och godkänner dem. Genom att använda någon av webbplatserna intygar du att du samtycker till dessa villkor.

1.7. Du måste noggrant läsa dessa villkor i sin helhet innan du klickar på knappen "ACCEPTERA". Om du inte samtycker till någon del i dessa villkor får du inte använda eller fortsätta använda webbplatserna.

1.8. Du förstår till fullo dessa villkor och du samtycker till att vara bunden av dem, även om de av oss ändras från tid till annan.

1.9. Alla eventuella ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att de lagts upp på http://www.iGame.com. Det åligger dig att granska detta avtal tillsammans med de specifika regler som rör varje spel som du väljer att delta i, för att på så sätt hålla dig uppdaterad med alla ändringar varje gång du spelar. Du kan enkelt identifiera om dessa villkor har ändrats genom att titta på versionsnumret och datumet på de aktuella villkoren som anges på denna sida.

1.10. Regler och förklaringar till deltagande i iGames spel, hålla ditt konto hos iGame och annan viktig information tillhandahålls i separata länkar på webbplatsen och ingår i dessa villkor i referenssyfte.

1.11. Alla referenser till iGames spel i detta avtal ska gälla Casino, Poker, Betting och andra spel som från tid till annan är tillgängliga på webbplatsen. iGame förbehålles rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen efter eget gottfinnande.

1.12.Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto, oavsett anledning, kommer iGame att blockera eller stänga några eller alla dina konton. Om iGame beslutar att lämna ett konto öppet kommer detta att vara det första konto du öppnade hos iGame, till vilket dina kvarvarande insättningar, om några, kommer att överföras.

1.13.Dessa villkor är publicerade på ett antal språk, endast i informationssyfte och lättillgänglighet för spelarna. iGame och användaren samtycker till att i händelse av tvist mellan den engelskspråkiga versionen av villkoren och versioner på andra språk ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde.

2. Ditt medlemskonto

2.1. Registrering och öppnande av ditt iGame-konto:

2.1.1. För att kunna delta i iGames spel för riktiga pengar måste du först registrera dig hos iGame, öppna ett konto ("konto") och sätta in pengar på ditt iGame-konto.

2.1.2. iGame har rätt att utnämna betalninglösningsleverantörer att agera och/eller betala medel å iGames vägnar.

2.1.3. Du får endast ha ett (1) iGame-konto. Om du försöker öppna fler än ett iGame-konto kommer alla konton du försöker öppna att spärras eller stängas.

2.1.4. Om du upptäcker att du har fler än ett iGame -konto under olika namn måste du genast meddela iGame om detta på support-se@igame.com .

2.1.5. En begäran att öppna ett iGame -konto görs genom att fylla i registreringsformuläret och skicka in det till iGame online. iGame har rätt att vägra öppnandet av ett konto.

2.1.6. Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som begärts i ditt registreringsformulär, särskilt ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter inklusive giltig e-postadress, ditt hemadress, relevant betalningsinformation; vilka alla måste anges sanningsenligt och korrekt. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att informationen du tillhandahåller är sann, komplett och korrekt och du intygar och garanterar härmed gentemot iGame att informationen du tillhandahåller är sann, fullständig och korrekt. Härmed meddelas du att iGame genomför verifieringsprocedurer, själv eller via tredje part, och ditt iGame -konto kan blockeras eller stängas om det visar sig att du anger falsk eller vilseledande information.

2.1.7. Efter registreringsprocessen måste du välja ditt användarnamn och lösenord för din inloggning till din webbplats. Det är uteslutande ditt eget ansvar att säkerställa att dina inloggningsuppgifter bevaras på ett säkert sätt. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon. iGame är inte ansvariga vid missburk av ditt iGame-konto av utomstående part till följd av ditt avslöjande, oavsett om detta skett avsiktligt eller oavsiktligt, aktivt eller passivt, av dina inloggningsuppgifter till utomstående part.

2.1.8. Du får inte överföra medel från ditt medlemskonto till andra spelare eller ta emot medel från andra spelare på ditt medlemskonto.

2.1.9 Ditt kontos användarnamn och lösnord utfärdas för ditt personliga bruk och skall alltid hållas privata. Ditt konto är endast till för ditt personliga bruk och under förutsättning att vi korrekt har tillhandahållits med kontoinformationen har vi rätt att förutsätta att alla betalnings- och spelåtgärder sker av dig. Vi åtar oss inget ansvar för utomstående parts åtkomst till ditt konto och under inga omständigheter ska operatören bära ansvar för förluster som sker till följd av missbruk av ditt lösenord av någon person eller för obehörig åtkomst till ditt konto och alla transaktioner där ditt namn och ditt lösenord har angivits korrekt ska anses vara giltiga oavsett om de godkänts av dig eller ej. Du ska ändra ditt lösenord regelbundet och aldrig avslöja det för utomstående part. Du kan när som helst ändra ditt lösenord via avsnittet "Personuppgifter" på webbplatsen. Vi kommer aldrig att be dig avslöja ditt lösenord. Associera inte ditt lösenord med något personligt såsom namn, födelsedatum, telefonnummer eller bekanta ord. Detta minskar risken att obehöriga använder ditt konto. Det är ditt ansvar att alltid skydda och bevara ditt lösenord hemligt och du har ansvar för obehörigt användande. Vi rekommenderar att du inaktiverar automatiskt lösenordsminne i din webbläsare före användning och att du kör lämpliga anti-spionprogram, brandvägg och virusskydd på datorn regelbundet. Logga alltid ut från ditt konto och stäng av datorn när du inte använder den och undvik att komma åt ditt konto via internetcaféer, bibliotek eller andra offentliga platser med internetanslutning. Du måste rapportera förlust eller missbruk av ditt lösenord och om du tror att ditt konto kan ha kommits åt av en minderårig ska du genast kontakta oss.

2.2. Insättningar på ditt iGame-konto

2.2.1. Du kan delta i valfritt spel om du har medel på ditt iGame-konto för detta deltagande. iGame ska inte på något sätt ge dig kredit för deltagande i något spel.

2.2.2. All information som krävs för insättning på ditt iGame -konto finns under sidorna "KASSA" och "Insättning" på webbplatsen. Du kan använda vilka tillgängliga metoder du vill som anges på dessa sidor, vilka kan komma att ändras från tid till annan. Observera att vissa metoder kanske inte är tillgängliga i vissa länder.

2.2.3. Beroende på vald metod kan insättningar belastas av avgifter. För aktuella avgifter gällande insättning av medel, se "Mitt konto" och "Insättningar" för varje insättningsmetod. Din bank kan oberoende debitera dig för banköverföringar och andra betalmetoder.

2.2.4. Vi accepterar betalningar gjorda i EUR, SEK, USD, GBP. Huvudvalutan på iGame-kontot är dock EURO. Betalningar mottagna av iGame i en valuta annan än EURO kommer att konverteras till gällande växlingskurs. Observera att betalning av eventuella växelkursavgifter åligger dig.

2.2.5. Vid användning av banköverföringar, kredit- eller bankkort för insättning av medel klareras dina medel först när iGame har mottagit ett godkännande och en godkännandekod. Skulle iGame inte motta detta godkännande kommer medlen inte att sättas in på ditt konto.

2.2.6. iGame förbehålles rätten att nyttja ytterligare procedurer för att verifiera din identitet vid expediering av insättningar på ditt iGame-konto.

2.2.7. iGame ger ej ut krediteringar för användandet av sina tjänster.

2.2.8. Kreditsaldon på ditt iGame-konto är inte räntebärande.

2.3. Utbetalningar

2.3.1. När ett spel som du deltar i har avgjorts eller, då tillämpligt, då iGame har bekräftat relevant resultat i en match och slutgiltigt avgjort marknaden kommer alla vinster att hållas för användning på dittiGame.com-konto.

2.3.2. Om iGame av misstag krediterar ditt iGame-konto med vinster eller bonusar som inte tillhör dig ska beloppet fortsatt vara iGames egendom och beloppet kommer att överföras från ditt iGame-konto. Om du innan iGame känner till felet har tagit ut medel som inte tillhör dig kommer det felaktig utbetalda beloppet att utgöra en skuld som du är skyldig iGame. I händelse av felaktig kreditering måste du genast meddela iGame via e-post.

2.3.3. iGame kommer att utföra ytterligare verifieringsprocedurer för alla utbetalningar överstigande motsvarande 2 000 EUR och förbehålles rätten att även genomföra sådan verifiering vid lägre utbetalningar.

2.4. Uttag från ditt konto

2.4.1. Du kan ta ur valfritt belopp upp till Tillgängligt saldo på ditt iGame-konto genom att tillhandahålla iGame med en giltig utbetalningsbegäran på webbplatsen.

2.4.2.Uttagsbegäran måste göras på webbplatsen. iGame accepterar inte utbetalningsbegäran via telefon eller e-post. Anställda hos iGame är inte berättigade att kringgå dessa rutiner.

2.4.3. För ditt eget skydd får du endast ta ut maxbeloppet om 5000 Euro under en tjugofyratimmarsperiod.

2.4.4. iGame erbjuder en mängd uttagsmetoder. Uttag kan innebära att avgifter tas ut beroende på vald metod. Din bank kan även lägga till en extra hanteringsavgift. Dessa avgifter kan variera med tiden.

2.4.5. iGame återkrediterar dig via samma metod som du gjort insättningen via.

2.4.6. iGame ska begära ID för alla uttag. Ytterligare verifiering ska utföras om ditt uttag överstiger en summa om 2 000 EURO.

2.4.7 iGame erbjuder oftast en avgiftsfri policy för insättningsmetoder som en tjänst till sina lojala kunder. Däremot kommer spelare som sätter in och tar ut medel via systemet som ett sätt att flytta pengar inte att tolereras. Sådana spelare kommer att adresseras från fall till fall och måste sats minimibeloppet eller betala oinhämtade delar av avgifterna. Sådant beteende kan vara indikativt och kan rapporteras till anti-penningtvättorgan. Denna policy kan ändras i framtiden.

2.5 Att stänga ditt iGame-konto

2.5.1 Du kan när som helst stänga ditt konto och iGame kommer att återbörda till dig alla medel från ditt iGame-konto efter avdrag av relevanta uttagsavgifter.

2.5.2 Återbetalningsmetod väljs helt efter vårt gottfinnande.

2.5.3 iGame förbehålles rätten att stänga ditt iGame-konto och återbetala till dig det tillgängliga saldot efter avdrag för relevanta uttagsavgifter efter iGames eget gottfinnande och utan åtagande att ange orsak eller ge förhandsbesked om detta.

2.5.4 iGame förbehålles rätten att hålla inne och ta bort bonusar som tilldelats om sådana bonusar inte har använts inom 6 månader från att de tilldelats.

2.5.5 Vilande och inaktiva konton

Ett inaktivt konto är ett konto som inte har åtkommits under 12 månader som har ett riktiga pengar-saldo.

iGame kommer att kontakta dig ifall ditt konto blir inaktivt. Om du inte loggat in på 12 månader och iGame inte lyckas kontakta dig , kommer iGame att ta en adminimstrationsavgift på €5 per månad från spelkontot och vidta rimliga åtgärder för att kontakta dig. Då spelkontot blir vilande, och iGame inte lyckats kontakta dig, kommer iGame enligt tillämpad lag, att stänga ditt konto ocf föra återstående medel till MGA.

Ett vilande konto är ett konto som inte har åtkommits under 30 månader som har ett riktiga pengar-saldo.

Om ingen transaktion har noterats på ditt iGame-konto under trettio (30) månader anses ditt konto vara vilande. iGame ska göra sitt bästa för att återföra saldot till dig. Om detta misslyckas ska detta saldo överföras till Maltas Lotteries and Gaming Authority.

Samma förfarande tillämpas i händelse av blockerat konto.

2.5.6 Vid stängande av ditt konto ska avtalsrättsliga åtaganden som redan gjorts fortfarande uppfyllas.

3. Dina åtaganden som spelare

3.1. Du uppger och intygar härmed att:

3.1.1. Du är över 18 år eller högre myndighetsålder som gäller i ditt område som gäller dig och att du under de lagar som gäller dig tillåts delta i spelen som erbjuds på webbplatsen.

3.1.2. Du kommer att använda denna webbplats och ditt iGame-konto uteslutande i syfte att genuint delta i spelen och inte i finansiell eller annan verksamhet, ditt deltagande i spelen är uteslutande i ditt personliga icke-professionella syfte för rekreation och underhållning;

3.1.3. Du deltar i spelen i för egen räkning och inte för någon annan persons räkning;

3.1.4. Du inte bor i:

 • Afghanistan
 • Albania
 • Alderney
 • Algeria
 • American Samoa
 • Angola
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahrain
 • Belgium
 • British Indian Ocean Territories
 • British Virgin Islands
 • Bulgaria
 • Cambodia
 • Canada
 • China
 • Columbia
 • Costa Rica
 • Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Ecuador
 • Egypt
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Falkland Islands
 • Faroe Islands
 • France
 • France Metropolitan
 • French Guiana
 • French Polynesia
 • French Southern Territories
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guinea-Bisau
 • Guyana (french)
 • Haiti
 • Hong Kong
 • Hungary
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kuwait
 • Laos
 • Latvia
 • Libya
 • Lithuania
 • Macau
 • Malaysia
 • Martinique
 • Mayotte
 • Mexico
 • Monaco
 • Myanmar/Burma
 • Namibia
 • Nauru
 • Nicaragua
 • Nigeria
 • North Korea
 • Northern Mariana Island
 • Oman
 • Pakistan
 • Palmyra Atoll
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Philippines
 • Portugal
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Samoa
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • Slovenia
 • Somalia
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sudan
 • Syria
 • Thailand
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Kingdom
 • United States Minor Outlying Islands
 • United States of America (USA)
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • Virgin Islands (US)
 • Yemen
 • Zimbabwe

Boende i de ovannämnda territorierna är förbjudna att öppna ett konto eller på något sätt använda de speltjänster som erbjuds av iGame.

3.1.5. All information som du tillhandahåller iGame med under detta avtals giltighet är sann, fullständig och korrekt och att du omedelbart ska underrätta iGame om ändringar i sådan information;

3.1.6. Du är ensamt ansvarig för att rapportera och deklarera alla skatter som gäller dig under tillämpliga lagar för vinster du emottar från iGame;

3.1.6.1 iGame tillhandahåller ingen rådgivning till spelare gällande skatter eller juridiska ärenden. Spelare som önskar rådgivning gällande skatter och juridiska ärenden uppmanas kontakta lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i det rättskipningsområde i vilket de är medborgare och/eller är bosatta.

3.1.7. Alla pengar som du sätter in på ditt iGame-konto inte är behäftade med olagligheter och specifikt inte härstammar från olaglig aktivitet eller källa;

3.1.8. Du förstår att du genom att delta i spelen riskerar att förlora pengar du satt in på ditt iGame-konto. iGame inte är en finansiell institution och pengar som sätts in på ditt iGame-konto inte är en investering och ingen ränta utgår.

3.1.9. Du inte ska vara inblandad i bedräglig aktivitet, maskopi, uppgörelser eller annan olaglig verksamhet i relation till din eller tredje parts deltagande i något av spelen och du ska inte använda programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter för ditt deltagande i spelen. iGame förbehålles härmed rätten att ogiltigförklara eller stänga ditt iGame-konto eller ogiltigförklara ditt deltagande i ett spel i händelse av sådan beteende;

3.1.10. I relation till insättande och uttag av medel till och från ditt iGame-konto ska du endast använda ett kreditkort eller andra finansiella instrument som är giltiga och som lagligen tillhör dig.

3.1.11. Datorprogramvaran som vi tillgängliggör för dig ägs av iGame eller andra tredje parter och skyddas av upphovsrätt eller annan immaterialrättslag. Du får bara använda programvaran i personligt, fritidsmässigt syfte i enlighet med alla regler och villkor som härmed etableras och i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.

3.1.12. Spel som spelas på webbplatsen ska spelas på samma sätt som spel som spelas i annan miljö. Detta innebär att spelare ska vara hövliga gentemot varandra och undvika oförskämda eller obscena kommentarer.

4. Ansvarsfullt spelande

4.1 Vi kan, på begäran, stänga ett konto för vilken som helst tidsperiod du önskar, men minst en dag d.v.s. den dag önskemålet framförts till oss. Kontot kan inte öppnas på nytt oavsett orsak under den tidsperiod du stängt det för.

4.2 Enligt vår självutslutningspolicy inom ramen för ansvarsfullt spelande, kan du stänga ditt konto när som helst genom att kontakta vår kundtjänst via support-se@iGame.com med det användarnamn eller registrerade e-postadress som hör till det konto du vill stänga.

4.3 Konton som stängts via vår självuteslutningspolicy kan inte öppnas av någon som helst orsak förrän självuteslutningsperioden är över. Om du har begärt att vi ska stänga ditt konto på obestämd tid kan du inte begära att det öppnas igen av någon orsak.

4.4 Vi kommer att anstränga oss fullt ut inom rimliga gränser att säkerställa efterlevnaden av vår självuteslutningspolicy. Du accepterar dock att vi inte har något ansvar överhuvudtaget om du fortsätter att göra insättningar och spel via ytterligare konton som du tidigare inte upplyst oss om eller om du öppnar ett nytt konto med i stort sett samma personliga information, som angivits i registreringsformuläret på ett annorlunda sätt.

4.5 Vid självuteslutning kommer alla framtida insatser, bonusmedel och deltagande i kampanjer att förverkas. Vi kommer inte att kunna återföra dessa om kontot öppnas på nytt efter självuteslutningsperioden. Alla återstående medel minus aktiva bonusar kommer att överföras til ditt kreditkort, till ditt bankkonto eller annan tillgänglig betalningsmetod efter iGames

5. Specialregler

5.1 Vissa delar i detta avsnitt hänvisar till reglerna, villkoren och kontraktsmässiga avsnitt för specifika spel, vilka återfinns på en separat länk från denna sida. Reglerna som länkas från denna sida utgör en integrerad del av dessa villkor och du anses ha godkänt specialreglerna när du klickar på knappen "Jag accepterar" på denna sida.

5.2 Casino

iGame.com Casino drivs av Net Entertainment Malta Ltd. iGame.com Casino är inte ansvarigt för tvister relaterade till spelandet eftersom Net Entertainment under sin egen spellicens och villkor i Maltesisk lag har givits spelansvar.
iGame.com Casino drivs även av Microgaming Networks Ltd. iGame.com Casino är inte ansvarigt för tvister relaterade till spelandet eftersom Microgaming Networks Ltd under sin egen spellicens och villkor i Maltesisk lag har givits spelansvar.

5.3 Bonusar

Varje bonus har villkor som du kan läsa genom att klicka på bonusavsnittet och bonuskampanjen.

5.3.1 Insatser

iGame förbehålles rätten att begränsa och/eller vägra insatser.

5.4 Evenemang/spel

iGame förbehålles rätten att ställa in evenemang och/eller spel.

6. Integritetspolicy

6.1. Du godkänner och medger härmed att iGame får bearbeta dina personliga uppgifter i syfte att låta dig komma åt och använda webbplatsen och att låta dig delta i spelen och tillhandahålla sidotjänster till dig.

6.2. iGame är bundna av Data Protection Act, kapitel 440 i Maltas lag och ska bearbeta dina personuppgifter i enlighet med nämna lag. iGame kommer dessutom att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet efter bästa affärspraxis och tillämpliga lagar.

6.3. iGame kommer endast att använda dina personliga uppgifter för att låta dig delta i spelen och utföra åtgärder som är relevanta för ditt deltagande i spelen.

6.4. iGame ska även bearbeta dina personuppgifter i syfte att genomföra verifieringsprocedurer i relation till ditt deltagande i spelen.

6.5. Din personliga data kommer inte att avslöjas för tredje part om inte sådant avslöjande är nödvändigt för bearbetning av dina begäranden såsom att genomföra transaktioner för ditt medlemskonto eller delta i spelen, till att utföra verifieringsprocedurer eller som lager kräver. Då iGames affärsparters eller leverantörer eller tjänsteleverantörer kan vara ansvariga för vissa delar av webbplatsens övergripande funktioner kan personliga uppgifter avslöjas för dem. Du samtycker härmed till alla sådana avslöjanden.

6.6. Du har rätt att komma åt personliga data som iGame har om dig.

6.7. Om det sker ändringar i den information du tillhandahållit när du registrerade dig och öppnade ditt iGame -konto måste du meddela om dessa omedelbart till iGame.

6.8. För att kunna ge dig en effektiv tjänst kan iGame och/eller dess tjänsteleverantörer behöva överföra dina personuppgifter från ett land till ett annat på en världsomspännande basis. Du samtycker härmed till att dina personuppgifter överförs på detta sätt.

6.9. Vid behandlig av ditt iGame-konto och tillhörande transaktioner kan iGame anlita kreditbedömningsbyråer, bedrägeriskyddsbyråer och anti-penningtvättagenter. Du samtycker härmed till sådana utlämnanden.

6.10. För att göra ditt besök på webbplatsen mer användarvänligt, för att spåra besök till webbplatserna och för att förbättra tjänsten samlar iGame in en lite mäng information som skickas från din webbläsare, kallat en cookie. Om du vill kan du inaktivera insamling av cookies (se din webbläsares instruktioner för vidare information om hur). Tänk dock på att om du stänger av cookies kan ditt användande av webbplatserna begränsas.

6.11. Du samtycker till attiGame informerar dig från tid till annan om ändringar på webbplatsen, nya tjänster och kampanjer. Om du inte vill motta direktmarknadsföringsdata kan du tacka nej till denna tjänst. Du kan välja att ta emot kampanjmaterial igen genom att skicka e-post till vår kundtjänst på support-se@igame.com

7. Klagomål

7.1. Om du har ett klagomål kan du:

7.1.1. Skicka e-post till vår kundtjänst på support-se@igame.com

7.2. iGame kommer att göra sitt bästa för att lösa ett rapporterat ärende snabbt.

7.3. Om du har en fråga gällande en transaktion kan du även kontakta iGame på support-se@igame.com med detaljer om frågan. Vi granskar alla ifrågasatta transaktioner. Vår bedömning är slutgiltig.

7.4. Om du av någon anledning inte är nöjd med hur ditt klagomål löses av iGame kan du klaga hos Malta Lotteries and Gaming:
Adress: Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta
Telefonnnummer: +356 2546 9000
E-post: support.mga@mga.org.mt

8. Ansvarsbegränsning

8.1. Du går in på webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatserna och spelen tillhandahålls utan någon form av garantier, varken uttryckliga eller underförstådda.

8.2. Utan att det påverkar allmängiltigheten i föregående bestämmelse gäller följande för iGame, dess direktörer, anställda, partners, tjänsteleverantörer:

8.2.1. dessa garanterar inte att programvaran eller webbplatsen är lämpliga för ändamålet;

8.2.2. dessa garanterar inte att programvaran eller webbplatsen är felfria;

8.2.3. dessa garanterar inte att programvaran eller webbplatserna och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott;

8.2.4. dessa ska inte bära ansvar för förluster, kostnader, utgifter eller skador, direkta eller indirekta, speciella, påföljande eller på annat sätt som uppstår i relation till din användning av webbplatserna eller ditt deltagande i spelen.

8.3. Du samtycker härmed till att helt hålla för skadeslösa iGame, dess direktörer, anställda, partners och tjänsteleverantörer från alla kostnader, utgifter, förluster, fordringar och skulder oavsett hur de uppstår som kan uppstå i samband med din användning av webbplatsen eller deltagande i spelen.

9. Rapportering om penningtvätt

9.1. iGame uppfyller lagen om penningtvätt, Anti-Money Laundering Act, under Maltesisk lag. iGame ska rapportera alla misstänkta transaktioner till relevanta kompetenta myndigheter i Malta.

9.2. Om du blir medveten om misstänkt aktivitet relaterad till något spel på webbplatsen måste du rapportera detta till iGame omedelbart.

9.3. iGame kommer att suspendera, blockera eller stänga ditt iGame-konto och kvarhålla medel om så krävs i enlighet med Anti-Money Laundering Act.

9.4. iGame förbehålles rätten att använda sig av ytterligare procedurer för att verifiera att alla transaktioner sker i enlighet med företagets anti-penningtvätt-procedurer.

10. Avtalsbrott, straff och avslut

10.1. Om du bryter mot någon del i dessa villkor eller om iGame har rimligt skäl att misstänga att du har brutit mot dem har iGame rätt att inte öppna, suspendera, stänga ditt medlemskonto, kvarhålla pengar som finns på ditt konto (inklusive insättningen) och använda dessa medel på kontot till skador orsakade av dig.

10.2. Om iGame misstänker att du medverkar i illegala eller bedrägliga aktiviteter när du använder webbplatsen; eller bryter mot detta avtal; eller att du har problem med kreditgivare eller på annat sätt kan orsaka skada för vår verksamhet kan vi frysa eller avsluta ditt konto eller neka insatser helt efter eget gottfinnande.

10.3. Du samtycker till att iGame skall vara slutgiltig beslutsfattare gällande om du har brutit mot iGames regler eller villkor på ett sätt som resulterar i att iGame suspenderar eller permanent utesluter dig från att delta på vår webbplats.

10.4 iGame åter sig inget ansvar för brott som du begår mot tillämpliga lagar i det land du bor i. iGame förbehålles rätten att efter eget gottfinnande förklara insats ogiltig om en spelare identifieras såsomspelandes illegalt och i detta fall ska inga vinster utbetalas.

11. Felaktiga och avbrutna spel

11.1 iGame är inte ansvarigt för nertid, serveravbrott, eftersläpning eller tekniska eller politiska störningar under spelets gång. Återbetalningar kan ske efter ledningens eget gottfinnande.

11.2 iGame ska inte åta sig någon skyldighet gällande skador eller förluster som bedöms eller påstås ha uppstått på grund av eller i samband med dess webbplats eller material; inklusive men utan begränsning till förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller felaktighet i data, kommunikations- eller linjefel, persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller fel eller underlåtenhet i innehåll.

11.3 I händelse av fel i casinosystemet ogiltigförklaras alla insatser.

11.4 I händelse av att ett spel har startat men avbryts på grund av systemfel ska iGame återbetala det satsade beloppet i spelet till dig genom att sätta in detta på ditt konto, eller om kontot inte längre finns betala det till dig på ett godkänt sätt, och om du har en upplupen kredit då spelet fallerat, kreditera ditt konto till kreditens monetära värde, eller om kontot inte längre finns betala dig på ett godkänt sätt.

11.5 I den händelse en spelare vars deltagande i ett spel, efter att han eller hon har gjort en insats, avbryts av ett fel i telekommunikationssystemet eller fel i spelarens datorsystem som förhindrar spelaren från att fortsätta delta i spelet ska spelet fortsätta på egen hand och när systemet är återställt kan spelaren se resultatet av spelet på kontosidorna och om spelaren vinner kommer beloppet att sättas in omedelbart på spelarens användarkonto.

12. Immateriella tillgångar

12.1. iGame är ensam ägare av varumärket iGame.com och iGame.com-logotypen. Allt icke-auktoriserat användande av varumärket och logotypen kan resultera i åtal.

12.2. www.igame.com är URL för iGame.com och ingen icke-auktoriserad användning av dessa URL-adresser på andra webbplatser eller digitala plattformar får ske utan vårt skriftliga medgivande på förhand.

12.3. iGame är ägare eller rättmätig licensinnehavare av rätten till teknik, mjukvara och affärssystem som används på dessa webbplatser.

12.4. Innehållet och strukturen på iGames webbplats lyder under copyright © och databasrättigheter under namnet iGame Malta Ltd. Med ensamrätt. Upphovsrätten på denna webbplats inklusive all text. grafik, kod, filer och länkar tillhör iGame och webbplatsen får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan vårt skriftliga medgivande på förhand. Din registrering och din användning av vårt system ger därmed inga rättigheter till de immateriella rättigheter som finns i våra system.

12.5. Länkar till webbplatsen och någon av de sidor som finns därpå får inte inkluderas på andra webbplatser utan iGames skriftliga medgivande på förhand.

12.6. Du samtycker till att inte använda automatiska eller manuella enheter för att övervaka iGame s webbsidor eller innehåll därpå. Allt icke-auktoriserat användande eller reproduktion kan komma att åtalas.

13. Överlåtelse

Om någon del i dessa villkor anses illegal eller icke-genomdrivbar ska denna del uteslutas från dessa villkor och alla andra delar skall kvarstå och vara gällande och inte påverkas av sådant undantag.

14. Skiljbarhet

iGame förbehålles rätten att tilldela eller på annat sätt överföra detta avtal. Du ska inte tilldela eller på annat sätt överföra detta avtal.

15. Hela avtalet och upptagande till sakprövning

15.1. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och iGame gällande denna webbplats och med undantag för bedrägerifall ersätter det alla tidigare eller samtida kommunikationer och förslag, vare sig elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan dig och iGame gällande denna webbplats.

15.2.En tryckt version av detta avtal och av varje meddelande som givits i elektronisk form skall vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller i samband med detta avtal i samma omfattning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererats och underhålls i tryckt form.

16. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor lyder under Maltesisk lag och parterna underkastar sig Maltesisk domstols jurisdiktion och/eller de regler för skiljedom som gäller i enlighet med Malta Arbitration Act såsom den administreras av Malta Arbitration Centre.

DUBBLA DINA PENGAR I SVERIGES SNABBASTE CASINO

ÖPPNA KONTO