Partnerprogram

Ta möjligheten att tjäna pengar genom att marknadsföra iGame. Du kommer att stöttas av ett dedikerat Affiliate team som finns tillgängliga när du än behövder dem.

Läs Mer

Säkerhet och Sekretess


Integritet

 1. Genom att överlåta oss dina personuppgifter vid registreringen eller inloggningen till våra sidor, tillåter du iGame.com att bearbeta och använda din personliga information för de ändamål eller syften som bekrivs på webbplatsen eller i enlighet med allmänna regler och villkor.
 2. Med personuppgifter avser man den data given, med vilken man kan identifiera kunden.
 3. iGame samlar enbart personuppgifter, som är nödvändiga för en eller flere av våra funktioner eller aktiviteter. Uppgifter som samlas är t.ex. namn, adress, födelsetid, betalkortsuppgifter, information om speltransaktioner, kontoöverföringar samt övriga uppgifter som kunden är villig att överlåta.
 4. Personuppgifterna kan överlämnas på webbplatsen. Kunden blir ombedd att ge sina personuppgifter på iGame webbplatsen i samband med registreringen och öppnandet av ett spelkonto.
 5. Med hjälp av en “Cookie” identifieras ditt valda språk, så att det språket alltid väljs då du återvänder till iGame webbsidan. Vår webbserver registrerar de sidor du besöker på webbplatsen.
 6. Om möjligt, ger vi dig möjligheten att neka till att ange vissa personuppgifter åt oss, å andra sidan kan detta leda till att du har begränsade användarrättigheter på våra sidor.
 7. iGame behöver dina personuppgifter för att bl.a. administrera ditt spelkonto, underhålla och uppdatera våra arkiv samt övervaka webbplatsens användning och upphålla bra kvalitet på servicen. För övrigt kommer vi att skicka dig information om produkter och kampanjer vi tror kan intressera dig. Vi sparar din data och vi kan vid förfrågan analysera dem för att undersöka aktuell eller misstänkt kriminell aktivitet, eller om det av någon anledning förekommit hot mot integriteten av användandet av vår webbplats och/ eller om det begåtts brott mot regler fastställda av styrande organ.
 8. iGame reserverar rätten att dela uppgifter om sina kunder till exklusiva marknadspartners som är också bundna vid integritets-skretess.
 9. iGame kan avslöja en kunds personuppgifter i vissa situationer. Domstolar kan kräva att vi lämnar ut en kunds personuppgifter. iGame måste i dessa fall överlåta uppgifterna till vederbörande myndigheter. Dessutom reserverar iGame rätten till att lämna ut personuppgifter till vederbörande håll, om iGame har skäl till misstänke att det förekommit/ förekommer olagliga ageranden på spelkontot.
 10. iGame kan även överlåta dina personuppgifter, ifall du givit ditt medgivande till detta. Du kan ge direkt medgivande till överlåtning av personuppgifter t.ex skriftligen eller muntligen eller indirekt med ditt eget beteende, t.ex. om du öppet i media talar om ditt agerande på vår webbplats.
 11. iGame har övernskommelse med vissa tillsyns- eller sportmyndigheter att, i samband med handhavanden av intergritet eller övervakande av reglerna i sport eller spel och/ eller i förebyggande och upptäckande av brott, överlåta dina personliga uppgifter. Om iGame vet att brott mot regler förekommer, eller att det finns ett hot till det, kan iGame överlåta dina uppgifter till vederbörande instanser. Dessa instanser kan sedan använda personliga uppgifterna då de undersöker brott i enlighet med sina procedurer.
 12. Endast tränad personal har tillgång till dina personuppgifter. Personalen har rätt att behandla informationen endast i den utsträckning som krävs för att sköta arbetsuppgifterna.
 13. iGame skyddar dina personuppgifter och tillämpar strikt säkerhet och sekretess och använder sig av strukturerade, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information.

DUBBLA DINA PENGAR I SVERIGES SNABBASTE CASINO

ÖPPNA KONTO